Skatt på gevinster

Som en generell regel så er det skatt på alle inntekter i Norge. Inntekt skal oppgis i selvangivelsen og skatt skal betales.

Casino med store vinnere

  • Num
  • Casino
  • Knapp
  • Bonus
  • Vurdering
  • Beskrivelse

Er det skatt på gevinster fra norske spill?

Gevinster er i utgangspunktet skattepliktige, men det finnes en del unntak. Disse er: Gevinster fra Norsk Tipping AS, Fotballspillet Tipping, Viking Lotto, Extra, Joker, Flax, Rikstoto, Pengelotteriet, Bingospill, Quicklotteriet, Odds-spillene Langoddsen, Resultatoddsen, Oddsbomben og Vinneroddsen. Gevinster vunnet ved deltagelse i offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedia, f.eks. aviser, TV eller radio er også skattefrie.

Andre tilfeldige gevinster fra innenlandske og utenlandske spill, konkurranser, lotterier etc. som er på under kr 10 000 er skattefrie. Er gevinsten på over kr 10 000 skal hele beløpet skattlegges.
Skattefritaket gjelder selv om du har flere gevinster under kr 10 000.

Dersom gevinstene mottas kan ansees å være lønn / vederlag for arbeid så skal beløpet skattlegges.

Hva med gevinster fra utenlandske nettspill?

Gevinster fra utenlandske nettspill på kr 10 000 eller mindre er skattefrie. Gevinster over kr 10 000 er skattepliktige. Beløpet gjelder for den enkelte gevinst, ikke for den samlede gevinst gjennom året.

Dersom gevinsten kommer fra er EØS/EU land og stammer fra spill som tilsvarer spill eller lotterier som tilbys lovlig i Norge, så er gevinsten skattefri uansett beløp.

Gevinster spill som Eurolotto, hvor det daglig er trekninger på kr 200 millioner, er skattefrie i Norge.  Bakgrunnen for dette er at Norsk Tipping tilbyr lotto som et lovlig spill i Norge og at Eurolotto er plassert på Malta, som er et EU land. Dermed er begge kriteriene for skattefritak oppfylt.

Hva om du vinner på live nettpoker hos Betsson eller på videopoker hos Mr Green? Poker online er et populært spill i Norge, men så langt har det ikke vært tilbudt som et lovlig spill her i landet. Nå har Norsk Tipping lansert KongKasino hvor de blant annet tilbyr videopoker. Hva vil dette bety for skattereglene?

Betsson og Mr Green er begge plassert på Malta, innenfor EU. Norsk Tipping tilbyr videopoker, men ikke live poker. Vil du måtte betale skatt på gevinsten fra live poker hos Betsson mens gevinsten fra videopoker hos Mr Green er skattefri? Eller skal den norske stat fortsette å insistere på at du må betale skatt på begge gevinstene selv om de oppfyller kravene om skattefritagelse? Det skal bli spennende å se hva som skjer fremover.

Er det bare gevinster du tar inn til Norge som er skattefrie?

Selv om du overfører gevinstene dine til en utenlandsk bankkonto så er de i utgangspunktet skattepliktige i Norge. Gevinster er skattepliktig når du har vunnet den, ikke ved tidspunktet du tar den inn til Norge eller bruker den opp i utlandet.

Usikker på om inntekt er skattepliktig?

Er du usikker på hvorvidt en inntekt er skattepliktig eller ikke så anbefaler Skattebetalerforeningen, ikke å føre opp inntektsposten på vanlig post, men i post nummer 5.
Om du er usikker på en av inntektspostene dine, er det viktig at du bruker litt tid på å fylle ut denne posten.

”Hvis du er i tvil om en inntekt er skattepliktig eller ikke, så mener vi det er best å ikke føre opp dette i en vanlig post i selvangivelsen. Da bør man heller komme med beskrivende opplysninger i den generelle posten for tilleggsopplysninger, post 5.0, uttalte advokatfullmektig Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen under et skatteseminar.”

Som eksempel nevnte Lothe blant annet hobbinntekter. Dersom du er i tvil om du skal betale skatt av disse så skal du føre dem i post 5. Der skal du oppgi hvor mye du hadde i inntekter og utgifter som følge av denne hobbyen, og si at siden du anser dette som en hobby, skal du ikke betale skatt av pengene.

Det er ikke dermed sagt at skattemyndighetene er enig med deg, men du får en sjans til å forklare hvorfor du mener at inntekten er skattefri.

”Om skattekontoret er uenig i dette, vil du ikke bli automatisk liknet. Skattekontoret må da ta aktivt standpunkt til det,” sier Lothe.

Gevinster fra utenlandske nettspilltilbydere blir regulert av skattelova § 5–50 om tilfeldig inntekt.

Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

Kapittel 5. Alminnelig inntekt – bruttoinntekter

Tilfeldig inntekt
§ 5-50.Tilfeldig inntekt
(1) Som skattepliktig inntekt anses tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende når verdien overstiger 10.000 kroner, og tilfeldig gevinst ved funn av malm og mineraler m.v.
(2) Som inntekt regnes ikke, uansett om utbetaling skjer samlet eller oppdelt over en periode, gevinst fra
       a) Norsk Tipping AS,
       b) totalisatorspill som omfattes av totalisatorspill-loven,
c) utlodning som omfattes av lotteriloven,
d) pengespill og lotterier i en annen EØS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten. Departementet kan gi forskrift til utfylling  og gjennomføring av denne bestemmelsen.
       e) offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier. Departementet kan gi forskrift for å utfylle forrige  punktum.
(3) Som inntekt regnes ikke formuesforøkelse ved arv eller gave.